Bag-in-a-box pappet

Skal sorteres som Pap

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

21

Rent pap til genbrug