Bord, kakler

Skal sorteres som Uegnet til genanvendelse

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

45