Borde, glas

Skal sorteres som Fladt glas

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

32