Edb-maskine (over 50 cm)

Skal sorteres som Mellemstort elektronik

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

46