Eksrement, fra kødædende dyr

Skal sorteres som Restaffald

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: