Elkabel

Skal sorteres som Ledninger og kabler

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

17