Emballage fra madolie (tømt)

Skal sorteres som Blød plast

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

28