Emballage, gals (uden rester)

Skal sorteres som Glas

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

11