Emballage, hård plast (uden rester)

Skal sorteres som Hård plast

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

23