Emballageaffald (ikke genanvendeligt)

Skal sorteres som Restaffald

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: