Engangskrus, pap (med og uden rester)

Skal sorteres som Restaffald

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: