Isoleringsmaterialer – med asbest

Skal sorteres som Asbest

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

7