Jakke slidt

Skal sorteres som Tekstiler

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

41