Jord, ren – max 1 kubikmeter pr. husstand

Skal sorteres som Jord

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

8