Kælk, træ

Skal sorteres som Udendørs træ

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

13