Klud, kemikalieforurenet

Skal sorteres som Farligt affald

Denne affaldstype kan genanvendes