Køledisk

Skal sorteres som Køleudstyr

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

6