Kridtsten

Skal sorteres som Kridtsten

Hvad sker der med affaldet?

På Hårlev og St. Heddinge genbrugsplads kan kridtsten lægges på en palle. Spørg gerne plads-personalet, hvis du er i tvivl.

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: