Lammelbund – træ

Skal sorteres som Indendørs træ

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

39