Luftmadras

Skal sorteres som Deponi

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

22