Massagesæde, elektronisk

Skal sorteres som Mellemstort elektronik

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

46