Mobiltelefon (husk at tage batteri ud)

Skal sorteres som Småt elektronik

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

24