Plastfolie

Skal sorteres som Blød plast

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

28