Plastikdunk med kemisk affald

Skal sorteres som Farligt affald

Denne affaldstype kan genanvendes