Pringlesrør

Skal sorteres som Uegnet til genanvendelse

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

45