Skræller (mad)

Skal sorteres som

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: