Store og små batterier

Skal sorteres som Batterier

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container: