Stort elektronik

Skal sorteres som Stort elektronik

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

16