Sut

Skal sorteres som Sutter

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

48