Vinduesglas

Skal sorteres som Fladt glas

Denne affaldstype kan genanvendes

Hvor skal det afleveres på genbrugspladsen?

Afleveres i container:

32