Succes for genanvendelsen

'FARVEL TIL BRÆNDBART’ GØR AFFALD TIL RESSOURCER: Genanvendelsen er øget med 11.000 ton på årsbasis – det er 4.000 ton mere end forventet. Det er et bidrag på cirka 90 kilo pr. husstand – hvilket er 30 kilo mere end forventet. Disse resultater gavner ikke bare på den miljømæssige bundlinje, det er også en tydelig indikation om, at borgerne er med på sorterings-bølgen og ønsker at værne om miljøet.

Sammen med de fem kommuner, hvor ARGO driver genbrugspladser (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns) blev der i 2018 søsat et stort initiativ ’Farvel til stort og småt brændbart’. Det betød, at man trinvis gennem året nedlagde fraktionerne småt og stort brændbart på samtlige genbrugspladser i målet om, at øge genanvendelsen. Beregninger viser, at tiltaget har overgået forventningerne, idet at genanvendelsen er øget med 11.000 ton på årsbasis – det er 4.000 ton mere end forventet. Det er et bidrag på cirka 90 kilo pr. husstand – hvilket er 30 kilo mere end forventet. Disse resultater gavner ikke bare på den miljømæssige bundlinje, det er også en tydelig indikation om, at borgerne er med på sorterings-bølgen og ønsker at værne om miljøet.

Lokale initiativer bidrager til løsninger på globale udfordringer Verden står overfor store ressourcemæssige udfordringer. Allerede nu er naturen over halvandet år om at opbygge, hvad verden forbruger af ressourcer på ét år. Uden forandringer vil det kræve, hvad der svarer til 4,2 jordkloder ressourcer, for at befolkningsrige lande som Kina, Indien og Indonesien kan opnå en levestandard svarende til den danske.  – Initiativet ’Farvel til brændbart’ er et af mange lokale tiltag, der bidrager til løsninger på de globale miljøudfordringer. Udbyttet af initiativet luner naturligt lige nu, men vi er nødsaget til at tænker videre i hvordan, vi kan omdanne endnu mere affald til ressourcer. Vi skal arbejde på løsninger, der giver miljø- og klimamæssigt udbytte, økonomisk mening, og er skalerbare i forhold til at omfatte flere materialer på sigt, fortæller Niels Hörup, formand for ARGO.

– Det er gået over al forventning og det er vi naturligvis rigtig glade for. Takken skal for det første gå til brugerne af genbrugspladserne, som er imponerende positive og meget motiverede til at følge vore sorteringsanvisninger. Desuden er vi meget stolte af personalet på genbrugspladserne hvis indsats er helt afgørende i forbindelse med sådan et nyt tiltag, fortæller Finn Kjær, der er genbrugschef i ARGO.

Ny tilgang til affaldssortering Initiativet ”Farvel til stort og småt brændbart” synes, at have fået brugere af genbrugspladserne til at ændre tilgangen til affaldssorteringen. Før spurgte brugerne sig selv om affaldet kunne brænde, nu spørger de i stedet, om affaldet kan genanvendes eller endnu bedre genbruges?

Genanvendelsen i fokus fraktioner er øget med: 
Træ     Ca. 7.000 ton / svarende til 1.400 containere  –  Genanvendelse er øget med ca. 50 %
Plast    Ca. 2.000 ton / svarende til 1.300 containere –   Genanvendelse er øget med godt 50 %
Pap      Ca. 1.200 ton / svarende til 300 containere    –    Genanvendelse er øget med ca. 150 %
Bøger/Papir  Ca. 700 ton / svarende til 120 containere – Genanvendelse er øget med ca. 100 %
Tekstiler Ca. 200 ton / svarende til 200 containere – Genanvendelse er øget med ca. 100 %
Mineraluld    Ca. 100 ton / svarende til 50 containere –  Genanvendelse er øget med godt 50 %

Yderligere informationer  Pressekontakt: Rie Døllner, e-mail: rid@argo.dk, Mob.: 61 55 86 05 / Finn Kjær, e-mail: fk@argo.dk,  Mob.: 23 41 25 36
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ARGO er et fælleskommunalt affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. ARGO prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.