Velkommen til Waste Miners

Wasteminers er et undervisningsforløb om genbrug og bæredygtighed udviklet af ARGO i samarbejde med Copenhagen Gamelab.

Spillet henvender sig primært til Folkeskolens mellemtrin, men kan også spilles i udskolingen. Spillet vil fungere godt som en del af en emneuge eller kan indgå i NaturTeknologi-undervisningen.

Spillet

I Waste Miners spiller eleverne de sidste overlevende efter en global miljøkatastofe, der har lagt verden øde. De skal bygge et nyt samfund op fra bunden, men de eneste ressourcer, der har til rådighed, er skrald.

Spillet rummer materiale til fire dobbeltlektioner, men kan ved konkrete lektionsfravalg spilles på kortere tid. Spillet foregår både digitalt og i et klasselokale. Spillet rummer opgaver, der skal udføres i et NaturTeknologi- eller fysiklokale. Hvis dette ikke er muligt, kan lektionen fravælges.

Spillet kan gennemføres i sammenhæng med et besøg på én af ARGOs genbrugspladser. Her vil eleverne så kunne indsamle affald til brug for spillet.

Spillet kan tilgås med UNI-login via Klasserumsspil.dk (se link herunder) og er gratis for alle skoler i Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner.

https://klasserumsspil.dk/

 

Se eksempel på afvikling af spil

7. klasse på St. Heddinge skole har spillet Waste Miners og har været glade for spillet. “Vi har lært noget om rent vand, affalssortering og samarbejde” fortæller Louise, en af eleverne.

Netop samarbejdet har der været fokus på under spillerunderne. Klassen har været opdelt i grupper af tre, og da de præsterer meget forskellig fra opgave til opgave, har underviseren, Aff, valgt at lave ændringer i grupperne undervejs. ”Det har fungeret upåklageligt” fortæller Aff og fortsætter ”Selvfølgelig har der været en smule brok fra en enkelt eller to, der synes, at de har lavet en masse arbejde i en gruppe og derfor har fået skrabet mange digers (point) sammen til gruppen, så kan det opleves som uretfærdigt at skulle skifte gruppe – men det har givet mere jævnbyrdige grupper”.

 

Eleverne synes, det er spændende at være med til at bygge deres egne klaner. Spillet har de elementer, der skal til for at gøre det spændende og samtidigt lærerigt. ”På en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst, vil jeg give spillet en 8’er” siger Tjalfe Frederik. ”Det er lige som at spille et helt almindeligt spil på computeren” slutter han.

Klassen har udvidet spillet til også at bygge fysiske ting med udgangspunkt i spillet og dermed affald. Det giver en anden forståelse for både opgaven, spillet og ikke mindst for betydningen af affald og affaldssortering. ”Det har klart været noget af det allerbedste ved spillet, at vi har bygget noget” siger Louise med begejstring. Der er bygget huse med både isolering, varme, el og vandforsyning og desuden har alle grupper produceret en sko ud af affald.

 

Inspiration til andet relevant undervisningsmateriale

Waste Miners er målrettet 4-6 klassetrin. Her er nogle bud på relevant, gratis undervisningsmateriale for de øvrige klassetrin:

  • Affald.dk er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner og rummer informationer og aktiviteter om affald, genbrug og miljø for samtlige klassetrin i folkeskolen og ungdomsuddannelserne https://www.affald.dk/da/
  • Mindthetrash.dk er en online læringsportal også for 4-6 klassetrin og er udviklet for Miljøstyrelsen af Planmiljø, Vestforbrændingen m.fl. http://mindthetrash.dk/
  • Finddeskjulteskatte.dk er målrettet ungdomsuddannelserne og er udviklet af Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og House of Science https://findskjulteskatte.dk/