Modtagelse af farligt affald på genbrugspladserne

ARGO hjælper din virksomhed med at komme af med dit farlige affald, der udgør brand-, sundheds- eller miljøfare.

Før du afleverer dit farlige affald, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de gældende modtageregler og kontrol for farligt affald.

AFLEVERING AF FARLIGT AFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN:

Medbringer man som virksomhed farligt affald, opkræves et yderligere beløb udover de 214 kr. + plus moms:

Pris ekskl. moms ved aflevering af farligt affald:

0  –  10 kg.                                                   0,- kr.
10 – 35 kg.                                            252,50 kr.
Herefter pr. påbegyndt 25 kg.         252,50 kr.

Det er tilladt at aflevere op til 200 kg. farligt affald om året på genbrugspladsen.

Når du afleverer dit farlige affald på genbrugspladsen, skal du have en kvittering på, at du har bortskaffet affaldet korrekt.

Du skal derfor med blokbogstaver udfylde, udskrive og medbringe blanketten “Bringeordning for farligt affald” – klik her

Såfremt du ikke har mulighed for at medbringe blanketten, bedes du kontakte en af medarbejderne på genbrugspladsen, som vil være behjælpelig med at udlevere en blanket til dig.

Blanketten SKAL underskrives af en af medarbejderne på genbrugspladsen ved modtagelsen af det farlige affald. Denne kvittering gælder som dokumentation til kommunen for, at dit farlige affald er bortskaffet korrekt.