Om os

ARGO er et I/S affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. Vi prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.

Nyheder fra ARGO

ARGOs Plastafsætning

Plastafsætning
Der findes flere tusind typer plast, hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, farvet og gennemsigtig plast, og et utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet eller svejset sammen. Derfor er plast desværre en af de mere komplicerede affaldstyper.

Rene og sammensatte plasttyper
Når vi taler om, hvad der i dag kan genanvendes, er det nødvendigt at se på, hvor ren plasttypen er. Alt plast er ’polymer’ plast bygget op af byggesten kaldet ‘monomere’. Det er antallet af ’monomerer’ i plasten, der afgør, om den kan genanvendes eller ej.

Hvis der kun er én type monomer i et plastprodukt, er der tale om et rent materiale, som er velegnet til genanvendelse, det er fx PET, PE og PP. Er der derimod flere typer monomer i produktet, er det et sammensat materiale, som i dag ikke kan genanvendes eller i hvert fald kun kan finde stærkt begrænset genanvendelse.

Genanvendelse fra husstande og genbrugspladser
ARGO sender p.t. det husstandsindsamlede plast og plast fra de 14 genbrugspladser som ARGO driver via DKK Plastics til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. EGN’s anlæg er ISO-certificeret, og bliver derfor løbende udsat for myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.

Trods variation i mængder og kvalitet er det generelle billede, jf. de oplysninger ARGO får fra DKK Plastics, at for blandet husholdningsplast gælder det, at cirka 1/3-del af plasten er rene plasttyper af rimelig høj kvalitet, cirka 1/3-del af plasten er til blandet lavkvalitetsplast, og cirka 1/3-del af plasten består af andet affald og frasorteret plast. Uanset plasttype sker afsætningen indenfor EU.

Vi får jf. kontrakt med EGN,detaljerede redegørelser, der bekræfter, at det genanvendelige plast fra os afsættes til kunder i Europa. Den del, der går videre til energiudnyttelse, bliver energiudnyttet på tyske affaldsenergianlæg.

Afsætning af plast i detaljer
Oparbejdning og genanvendt
Rene plasttyper som PE, PET og PP udgør cirka en 1/3 af plasten og sendes til oparbejdning hos samarbejdspartnere i Tyskland, Holland og Polen (aftagere kan ikke oplyses jf. konkurrenceforhold).

Erstatningsbrændstof til cementfabrik
Cirka en 1/3-del af plasten er lavkvalitetsplast som går til WSAA Neuss i Tyskland, hvor det bliver oparbejdet til EBS (erstatningsbrændstof). Herefter bliver det videresendt og brugt hos den schweiziske cementfabrik Holcim anlæg i Becum, Tyskland.

Energiudnyttelse
Det vil sige, at den sidste del af plasten, som består af frasorteret plast og affald, bliver energiudnyttet på et certificeret forbrændingsanlæg EGK disposal company Krefeld GmbH & Co. KG, Tyskland.

Ønsker for fremtiden
Vi har samme udfordringer som de øvrige affaldsselskaber i branchen, nemlig at sammensatte plasttyper er svære at genanvende. Vi ønsker derfor, sammen med politikere og forbrugere, at stille krav om rene plasttyper, der kan genanvendes. Det er vejen frem, at plastindustrien kun bruger en eller to typer plast i i fx emballage, og at det kun er af genanvendeligt plast i produkterne fremfor ny plast.

Til borgerne vil vi sige – bliv endelig ved med at sortere! Som borger er det svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes, og hvilken der ikke kan. Det er vores og affaldsindustriens opgave. Når vi modtager alle typer plast, kan vi også udpege, hvilke plastemballager der er problematiske, så de kan gøres mere genanvendelige. Kan vi ikke få plastproducenterne til at producere ensartet plast, så kan den teknologiske udvikling måske hjælpe os. Sorteringsanlæggene bliver stadig bedre til at adskille plasttyperne, og formentlig vil sammensat plast også en dag kunne genanvendes.

Nyt kommende fælles udbud
ARGO er i 2019 gået i samarbejde med ARC (Amager Ressource Center), Vestforbrænding, Københavns- og Frederiksberg Kommuner om et nyt fælles plastudbud. Målsætningen er at have en egnet behandlings-leverandør i 2020.

ARGO med i samarbejde om nyt varmelager

’FARVEL TIL BRÆNDBART’ GØR AFFALD TIL RESSOURCER

Læs seneste pressemeddelelse med opgørelsen af initiativet ‘Farvel til brændbart’

'Smil Emil' - Artikel om en STU-praktikant

Herunder er en artikel om en STU-praktikant, der stortrives i ‘Gensalg Roskilde’, som er en af de genbrugsbutikker som ARGO driver. Læs hele artiklen her: Smil Emil

Artikel: Samarbejde med udviklingshæmmede

Januar 2019:
Samarbejde med udviklingshæmmede er en ‘Win-Win situation’

Hver fredag kommer der mellem 5-7 udviklingshæmmede borgere, sammen med to pædagoger, ud til affaldsselskabet ARGO og samler affald på genbrugsanlægget i Gadstrup i en times tid. De udviklingshæmmede borgere er glade for at samle affald, og deres indsats er tydelig, hvilket ses på mængden af fyldte poser og det rene areal, når de forlader stedet. Samarbejdet med denne borgergruppe er lig med udtrykket ’win win situation’ for alle parter, og kan nemt kopieres til gavn og glæde.

Læs hele artiklen på linket:

Win_win_situation

Presseomtale

Nedenfor er ARGOs kommentarer til seneste artikel  den 4. december omkring manglende udbud af Kommunen.dk.

Lave priser og effektive indkøb er også en mærkesag for ARGO
Af bestyrelsesformand for ARGO og borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup og direktør i ARGO Trine Holmberg.

I den seneste tid er ARGO blevet kritiseret for ikke at have opfyldt reglerne om EU-udbud i en periode siden 2012 – og i nogle tilfælde med rette! Det har vi selv erkendt i ARGO, og vi arbejder målrettet på at rette op på sagerne.
I ARGO køber vi hvert år varer ind for mange millioner kr., i alt for omkring en kvart milliard om året. Vi køber for eksempel udstyr til genbrugsstationer, vi indkøber håndværkerhjælp til vores kraftvarmeværk, så vi kan levere grøn energi, og vi køber materialer og reservedele. Det skal vi gøre så billigt og så effektivt som muligt. Det har vi altid haft fokus på – det er en del af virksomhedens DNA. Og det er heldigvis også lykkedes for os. Når man sammenligner os med andre, leverer vi fx både nogle af hovedstadsområdets laveste fjernvarmepriser og konkurrencedygtige takster for behandling af affaldet. I 2018 har vi således den næst billigste pris for energiudnyttelse af erhvervsaffald i hele Østdanmark. Men selvom vi altid køber billigt ind, så har vi desværre måtte konstatere, at vi ikke altid har fulgt de juridiske spilleregler, der gælder. Konkret har vi i en række tilfælde ikke gennemført EU-udbud, selvom vi burde have gjort det. Det er en klar fejl, som vi beklager og tager dybt alvorligt. Vi er allerede i fuld gang med at rette op på det. De fleste steder er det allerede sket, så indkøbene i dag foregår helt efter de juridiske regler. Og vi har lagt en plan, som betyder, at de manglende EU-udbud er gennemført med udgangen af andet kvartal 2019.

ARGO er sat i verden for at behandle affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner, og bestyrelsens strategi er, at ARGO skal sikre, at affaldet omdannes til ressourcer, og at vi går forrest når det handler om at sikre mest mulig genbrug og genanvendelse. ARGO tager sine opgaver og sit ansvar meget seriøst, både ud fra et økonomisk, et miljømæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv. ARGO har valgt at lægge tingene åbent frem, fordi vi mener, at man som offentlig og moderne virksomhed skal være gennemsigtig og stå ved både sine fejl og sine succeser. Nu får vi bragt de sidste ting i orden og fastholder samtidig fokus på kerneforretningen, som handler om hvordan vi omdanner affald til ressourcer så godt og billigt som muligt.

Spørgsmål
Spørgsmål henvises til Trine L. Holmberg, direktør i ARGO på mail: tlh@argo.dk eller telefon 46 34 75 00 eller mobil 29 28 88 44.

Direktør og chefgruppe

Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Grønne regnskaber

Job hos ARGO

Smiley ordning

Følg ARGOs udbud

Til leverandører
ARGO anvender udbudshjemmesiden Mercell til at udbyde diverse indkøb til ARGO. Såfremt du er interesseret i at følge ARGOs udbud kan du benytte dette link: 

https://www.mercell.com/da-dk/ordregiver/80477147/argo-is-udbud.aspx

Udbudsoversigt

I linket kan du se aktuelle indkøb som vil blive udbudt i løbet af 2019 og frem til 2023:  Udbudsoversigt Ekstern

 

Plastik

Her finder du dias fra ARGOs  ‘Plast temamøde’, der blev afholdt torsdag den 29. august

Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse 
Mikkel Brandrup, Konstitueret direktør for Dansk Affaldsforening

Plast er ikke bare plast
Christina Busk, miljøpolitisk chef i plastindustrien

Hvor meget plast cirkulerer i Danmark
Jesper Marker, Udbudskonsulent i ARGO

Genanvendelse af plast
Thomas Fruergaard Astrup, professor, DTU-miljø

Genanvendelse af husstandsindsamlet plast
Anne Dorthe Fethers, Chefkonsulent i Clean

Plast – mængder, udfordringer og fokus
Finn Kjær, Genbrugschef i ARGO