Om os

ARGO er et I/S affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. Vi prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.

ARGOs Plastafsætning

Plastafsætning
Der findes flere tusind typer plast, hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, farvet og gennemsigtig plast, og et utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet eller svejset sammen. Derfor er plast desværre en af de mere komplicerede affaldstyper.

Rene og sammensatte plasttyper
Når vi taler om, hvad der i dag kan genanvendes, er det nødvendigt at se på, hvor ren plasttypen er. Alt plast er ’polymer’ plast bygget op af byggesten kaldet ‘monomere’. Det er antallet af ’monomerer’ i plasten, der afgør, om den kan genanvendes eller ej.

Hvis der kun er én type monomer i et plastprodukt, er der tale om et rent materiale, som er velegnet til genanvendelse, det er fx PET, PE og PP. Er der derimod flere typer monomer i produktet, er det et sammensat materiale, som i dag ikke kan genanvendes eller i hvert fald kun kan finde stærkt begrænset genanvendelse.

Genanvendelse fra husstande og genbrugspladser
ARGO sender p.t. det husstandsindsamlede plast og plast fra de 14 genbrugspladser som ARGO driver via DKK Plastics til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. EGN’s anlæg er ISO-certificeret, og bliver derfor løbende udsat for myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.

Trods variation i mængder og kvalitet er det generelle billede, jf. de oplysninger ARGO får fra DKK Plastics, at for blandet husholdningsplast gælder det, at cirka 1/3-del af plasten er rene plasttyper af rimelig høj kvalitet, cirka 1/3-del af plasten er til blandet lavkvalitetsplast, og cirka 1/3-del af plasten består af andet affald og frasorteret plast. Uanset plasttype sker afsætningen indenfor EU.

Vi får jf. kontrakt med EGN,detaljerede redegørelser, der bekræfter, at det genanvendelige plast fra os afsættes til kunder i Europa. Den del, der går videre til energiudnyttelse, bliver energiudnyttet på tyske affaldsenergianlæg.

Afsætning af plast i detaljer
Oparbejdning og genanvendt
Rene plasttyper som PE, PET og PP udgør cirka en 1/3 af plasten og sendes til oparbejdning hos samarbejdspartnere i Tyskland, Holland og Polen (aftagere kan ikke oplyses jf. konkurrenceforhold).

Erstatningsbrændstof til cementfabrik
Cirka en 1/3-del af plasten er lavkvalitetsplast som går til WSAA Neuss i Tyskland, hvor det bliver oparbejdet til EBS (erstatningsbrændstof). Herefter bliver det videresendt og brugt hos den schweiziske cementfabrik Holcim anlæg i Becum, Tyskland.

Energiudnyttelse
Det vil sige, at den sidste del af plasten, som består af frasorteret plast og affald, bliver energiudnyttet på et certificeret forbrændingsanlæg EGK disposal company Krefeld GmbH & Co. KG, Tyskland.

Ønsker for fremtiden
Vi har samme udfordringer som de øvrige affaldsselskaber i branchen, nemlig at sammensatte plasttyper er svære at genanvende. Vi ønsker derfor, sammen med politikere og forbrugere, at stille krav om rene plasttyper, der kan genanvendes. Det er vejen frem, at plastindustrien kun bruger en eller to typer plast i i fx emballage, og at det kun er af genanvendeligt plast i produkterne fremfor ny plast.

Til borgerne vil vi sige – bliv endelig ved med at sortere! Som borger er det svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes, og hvilken der ikke kan. Det er vores og affaldsindustriens opgave. Når vi modtager alle typer plast, kan vi også udpege, hvilke plastemballager der er problematiske, så de kan gøres mere genanvendelige. Kan vi ikke få plastproducenterne til at producere ensartet plast, så kan den teknologiske udvikling måske hjælpe os. Sorteringsanlæggene bliver stadig bedre til at adskille plasttyperne, og formentlig vil sammensat plast også en dag kunne genanvendes.

Nyt samarbejde og udbud
ARGO er i 2019 gået i samarbejde med ARC (Amager Ressource Center), Vestforbrænding, Københavns- og Frederiksberg Kommuner om et nyt fælles plastudbud. I 2020 blev en ny behandlingsleverandør af plastik fundet. Kontrakten løber i en to-årig periode med mulighed for forlængelse.

Direktør og chefgruppe

Grønne regnskaber

Job hos ARGO

Smiley ordning

Følg ARGOs udbud

Til leverandører
ARGO anvender udbudshjemmesiden Mercell til at udbyde diverse indkøb til ARGO. Såfremt du er interesseret i at følge ARGOs udbud kan du benytte dette link: 

https://www.mercell.com/da-dk/ordregiver/80477147/argo-is-udbud.aspx 

Læs også gerne ARGOs gældende indkøbs- og udbudspolitik på nedenstående link:
Indkøbs- og udbudspolitik for ARGO 28-09-2020

I linket kan du se aktuelle indkøb som vil blive udbudt i løbet af 2021 og frem til 2023:  Udbudsoversigt