Om os

ARGO er et I/S affaldsselskab, der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets primære opgave er at sikre, at affald omdannes til ressourcer. Vi prioriterer genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering. Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.

Nyheder fra ARGO

”Dødslisten” lukker topmoderne energianlæg – forbrugerne betaler

Destruktion af raske mink

Destruktion af raske mink
Flere affaldsanlæg i Danmark har modtaget henvendelse fra Fødevarestyrelsen med anmodning om at bistå med forbrænding af mink, som i disse dage bliver aflivet, som følge af sundhedsmyndighedernes Covid-19 risikoindsatser. ARC i København, ARGO i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup har også modtaget denne henvendelse og har torsdag over for myndighederne bekræftet, at de medvirker til løsning af opgaven.

Det er en samfundsopgave, som alle tre selskaber gerne vil bidrage med på en sådan måde, at det er forsvarligt og kan udføres uden risiko for medarbejdere eller borgere. Det er vigtigt at pointere, at der alene er tale om såkaldte ”grønne mink”, dvs. mink som ikke er smittede med Covid-19.

Modtagelsen af minkene vil ske over en forventet periode på tre uger, og mængderne vil variere fra anlæg til anlæg og i forhold til deres forbrændingskapacitet.

Forbrændingen vil desuden ske under samme kontrollerede vilkår, som forbrændingsprocesserne normalt foregår under med myndighedsgodkendelser. Minkene vil blive destrueret senest 24 timer efter modtagelse.

På anlæggene arbejdes der lige nu intenst på at kunne modtage minkene sikkert og med den nødvendige logistik eksempelvis på modtageplads, med bemanding, opbevaring i silo før forbrænding og håndtering af slagger.

For at undgå krydskontaminering skal alle køretøjer og containere, der bliver læsset med døde mink, rengøres.

Det er endnu ikke aftalt, hvornår anlæggene modtager de første lastvogne og containere, men det forventes at ske inden for de næste 24 timer.

Afsender: Vestforbrænding, ARC & ARGO

ARGOs Plastafsætning

Plastafsætning
Der findes flere tusind typer plast, hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, farvet og gennemsigtig plast, og et utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet eller svejset sammen. Derfor er plast desværre en af de mere komplicerede affaldstyper.

Rene og sammensatte plasttyper
Når vi taler om, hvad der i dag kan genanvendes, er det nødvendigt at se på, hvor ren plasttypen er. Alt plast er ’polymer’ plast bygget op af byggesten kaldet ‘monomere’. Det er antallet af ’monomerer’ i plasten, der afgør, om den kan genanvendes eller ej.

Hvis der kun er én type monomer i et plastprodukt, er der tale om et rent materiale, som er velegnet til genanvendelse, det er fx PET, PE og PP. Er der derimod flere typer monomer i produktet, er det et sammensat materiale, som i dag ikke kan genanvendes eller i hvert fald kun kan finde stærkt begrænset genanvendelse.

Genanvendelse fra husstande og genbrugspladser
ARGO sender p.t. det husstandsindsamlede plast og plast fra de 14 genbrugspladser som ARGO driver via DKK Plastics til EGN i Tyskland, hvor det sorteres yderligere. EGN’s anlæg er ISO-certificeret, og bliver derfor løbende udsat for myndighedstilsyn og tredjepartsvurderinger.

Trods variation i mængder og kvalitet er det generelle billede, jf. de oplysninger ARGO får fra DKK Plastics, at for blandet husholdningsplast gælder det, at cirka 1/3-del af plasten er rene plasttyper af rimelig høj kvalitet, cirka 1/3-del af plasten er til blandet lavkvalitetsplast, og cirka 1/3-del af plasten består af andet affald og frasorteret plast. Uanset plasttype sker afsætningen indenfor EU.

Vi får jf. kontrakt med EGN,detaljerede redegørelser, der bekræfter, at det genanvendelige plast fra os afsættes til kunder i Europa. Den del, der går videre til energiudnyttelse, bliver energiudnyttet på tyske affaldsenergianlæg.

Afsætning af plast i detaljer
Oparbejdning og genanvendt
Rene plasttyper som PE, PET og PP udgør cirka en 1/3 af plasten og sendes til oparbejdning hos samarbejdspartnere i Tyskland, Holland og Polen (aftagere kan ikke oplyses jf. konkurrenceforhold).

Erstatningsbrændstof til cementfabrik
Cirka en 1/3-del af plasten er lavkvalitetsplast som går til WSAA Neuss i Tyskland, hvor det bliver oparbejdet til EBS (erstatningsbrændstof). Herefter bliver det videresendt og brugt hos den schweiziske cementfabrik Holcim anlæg i Becum, Tyskland.

Energiudnyttelse
Det vil sige, at den sidste del af plasten, som består af frasorteret plast og affald, bliver energiudnyttet på et certificeret forbrændingsanlæg EGK disposal company Krefeld GmbH & Co. KG, Tyskland.

Ønsker for fremtiden
Vi har samme udfordringer som de øvrige affaldsselskaber i branchen, nemlig at sammensatte plasttyper er svære at genanvende. Vi ønsker derfor, sammen med politikere og forbrugere, at stille krav om rene plasttyper, der kan genanvendes. Det er vejen frem, at plastindustrien kun bruger en eller to typer plast i i fx emballage, og at det kun er af genanvendeligt plast i produkterne fremfor ny plast.

Til borgerne vil vi sige – bliv endelig ved med at sortere! Som borger er det svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes, og hvilken der ikke kan. Det er vores og affaldsindustriens opgave. Når vi modtager alle typer plast, kan vi også udpege, hvilke plastemballager der er problematiske, så de kan gøres mere genanvendelige. Kan vi ikke få plastproducenterne til at producere ensartet plast, så kan den teknologiske udvikling måske hjælpe os. Sorteringsanlæggene bliver stadig bedre til at adskille plasttyperne, og formentlig vil sammensat plast også en dag kunne genanvendes.

Nyt kommende fælles udbud
ARGO er i 2019 gået i samarbejde med ARC (Amager Ressource Center), Vestforbrænding, Københavns- og Frederiksberg Kommuner om et nyt fælles plastudbud. Målsætningen er at have en egnet behandlings-leverandør i 2020.

’FARVEL TIL BRÆNDBART’ GØR AFFALD TIL RESSOURCER

Læs seneste pressemeddelelse med opgørelsen af initiativet ‘Farvel til brændbart’

'Smil Emil' - Artikel om en STU-praktikant

Herunder er en artikel om en STU-praktikant, der stortrives i ‘Gensalg Roskilde’, som er en af de genbrugsbutikker som ARGO driver. Læs hele artiklen her: Smil Emil

Artikel: Samarbejde med udviklingshæmmede

Januar 2019:
Samarbejde med udviklingshæmmede er en ‘Win-Win situation’

Hver fredag kommer der mellem 5-7 udviklingshæmmede borgere, sammen med to pædagoger, ud til affaldsselskabet ARGO og samler affald på genbrugsanlægget i Gadstrup i en times tid. De udviklingshæmmede borgere er glade for at samle affald, og deres indsats er tydelig, hvilket ses på mængden af fyldte poser og det rene areal, når de forlader stedet. Samarbejdet med denne borgergruppe er lig med udtrykket ’win win situation’ for alle parter, og kan nemt kopieres til gavn og glæde.

Læs hele artiklen på linket:

Win_win_situation

Direktør og chefgruppe

Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet

Grønne regnskaber

Job hos ARGO

Smiley ordning

Følg ARGOs udbud

Til leverandører
ARGO anvender udbudshjemmesiden Mercell til at udbyde diverse indkøb til ARGO. Såfremt du er interesseret i at følge ARGOs udbud kan du benytte dette link: 

https://www.mercell.com/da-dk/ordregiver/80477147/argo-is-udbud.aspx

Læs også gerne ARGOs gældende indkøbs- og udbudspolitik på nedenstående link:
Indkøbs- og udbudspolitik for ARGO 28-09-2020

Udbudsoversigt

I linket kan du se aktuelle indkøb som vil blive udbudt i løbet af 2021 og frem til 2023: Udbudsoversigt

Plastik

Her finder du dias fra ARGOs  ‘Plast temamøde’, der blev afholdt torsdag den 29. august

Overordnede rammer og politisk fokus for plastgenanvendelse 
Mikkel Brandrup, Konstitueret direktør for Dansk Affaldsforening

Plast er ikke bare plast
Christina Busk, miljøpolitisk chef i plastindustrien

Hvor meget plast cirkulerer i Danmark
Jesper Marker, Udbudskonsulent i ARGO

Genanvendelse af plast
Thomas Fruergaard Astrup, professor, DTU-miljø

Genanvendelse af husstandsindsamlet plast
Anne Dorthe Fethers, Chefkonsulent i Clean

Plast – mængder, udfordringer og fokus
Finn Kjær, Genbrugschef i ARGO