Erhverv

Alle virksomheder producerer affald, og vi hjælper dig gerne med at komme af med dit erhvervsaffald på vores behandlingsanlæg.

ARGO driver en række behandlingsanlæg, hvor du som virksomhed kan komme af med forskellige typer af affald. Det er virksomheders eget ansvar, at det affald, de producerer, bliver transporteret af en registreret transportør og afleveret på et godkendt behandlingsanlæg.

Her på siden kan du få et overblik over ARGOs behandlingsanlæg og læse mere om de regler, der gælder, når du skal aflevere affald som virksomhed.

Genbrugsplads

Som virksomhed kan du benytte dig af ARGOs 14 genbrugspladser til at aflevere sorteret affald i mindre mængder mod et fast gebyr.

Alle erhvervsdrivende har adgang til genbrugspladserne i de bemandede åbningstider, men det er også muligt at få adgang til ni af genbrugspladserne døgnet rundt via ARGOs døgnåbne ordning.

Læs mere om erhvervsaffald til genbrugspladsen.

Roskilde kraftvarmeværk

På Roskilde kraftvarmeværk kan du komme af med din virksomheds forbrændingsegnede affald og kreosotbehandlet træ, som vi energiudnytter og omdanner til fjernvarme og elektricitet.

Læs mere om forbrændingsegnet affald.

Læs mere om affald til Roskilde kraftvarmeværk.

Gadstrup Genbruganlæg

Genbrugsanlægget modtager papir, pap, plast og glas fra kommuner og erhverv. Her forbereder vi affaldet, inden det transporteres til genanvendelse på specialiserede fabrikker i ind- og udland.

Læs mere om affald til Gadstrup genbrugsanlæg.

Audebo Miljøcenter

På Audebo Miljøcenter er det muligt at deponere ikke-brændbart eller ikke-genanvendeligt affald. Vi foretager desuden omlastning af jern og metal, gips og rent træ til genanvendelse samt omlastning og neddeling af brændbart affald og dagrenovation fra Kalundborg, Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere om affald til Audebo Miljøcenter.