Erhvervsaffald

Alle virksomheder producerer affald. Det er virksomhedens ansvar, at affaldet transporteres af en registreret transportør og afleveres til et godkendt behandlingsanlæg.

ARGO driver en lang række behandlingsanlæg, hvor du som privatperson eller virksomhed kan komme af med forskellige fraktioner af affald.

Et behandlingsanlæg er et sted, der er godkendt af myndighederne til modtagelse eller sortering af affald. Et anlæg kan også have andre aktiviteter som eksempelvis salg af genbrugsmaterialer.
ARGO kan hjælpe dig med at få overblik over regler og hvor du skal aflevere de forskellige affaldsfraktioner (typer af affald).

Nedenfor kan du se, hvilke affaldsfraktioner, der kan afleveres på de forskellige behandlingsanlæg.

 

Genbrugspladserne

Sorteret affald i mindre mængder. Se sorteringsvejledning.

Roskilde Kraftvarmeanlæg

Gadstrup Genbruganlæg

Papir, Pap, Plast og plastflasker

Audebo Miljøcenter

  • Deponeringsegnet affald
  • Slam til deponering
  • Asbest til deponering
  • Gips
  • Jern & metal
  • Forbrændingsegnet affald
  • Have- og parkaffald
  • Rødder og stød