Vi skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling

I ARGO håndterer vi affald efter prioriteringen: Genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse – og endelig en lille rest til sikker deponering. Vi skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

ARGO er et fælleskommunalt affalds- og energiselskab, som omdanner affald til ressourcer. ARGO er ejet af Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Stevns Kommune med tilsammen cirka 438.000 borgere og 34.000 virksomheder. På vores kraftvarmeværk i Roskilde producerer vi fjernvarme og elektricitet ved at energiudnytte restaffald. Vi driver også 14 genbrugspladser, tre genbrugsbutikker og et miljøcenter, hvor vi omlaster, sorterer og deponerer affald.

ARGOs årsrapport 2023

Et overskud på 68,6 millioner kroner og et godt afsæt for konkurrenceudsættelse.

Se vores årsrapport fra 2023

ARGOs strategi 2023-2026

Bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Se vores strategi 2023-2026

Vil du være vores kommende samarbejdspartner?

Se vores indkøbs- og udbudspolitik og følg igangværende og kommende udbud.