Forløb for 7.-10. klasse

Energiudnyttelse af affald

7.-10. klasse – Energitårnet

Besøget supplerer naturfagsundervisningen. Vi taler om nogle af de problemstillinger, der knytter sig til affaldshåndtering, og viser eleverne hvordan energien i affaldet kan omsættes til elektrisk energi og varme.

Formål med besøget

  • At eleverne bliver bevidste om de udfordringer, der er forbundet med affaldshåndtering
  • At virkeliggøre nogle af de modeller eleverne møder i undervisningen på skolen (for eksempel
  • generatoren)
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Intro om problemstillinger ved affaldshåndtering.
Rundvisning i Energitårnet med fokus på energiproduktion.
Oplæg om strøm- og varmeproduktion.
Afslutning om aktuelle udfordringer ved affaldsforbrænding.

Book besøg

Køb mindre affald

7.-10. klasse – Genbrugsplads

Vi opdager de mange gode genbrugsting på pladsen og inspirerer eleverne til at forbruge mere bæredygtigt.  Vores genbrugspladsformidlere viser pladsen frem og fortæller om opgaverne på en genbrugsplads.

Formål med besøget

  • At eleverne hører om arbejdsopgaverne på en genbrugsplads
  • At eleverne bliver motiveret til at købe færre nye ting og til at genbruge mere
  • At understøtte undervisningen på skolen ved at give eleverne en praktisk oplevelse, som de kan huske

Selve besøget

Intro til genbrugspladsen.
Rundvisning på pladsen med fokus på arbejdsopgaverne på en genbrugsplads.
Besøg i genbrugsområdet/genbrugsbutikken.

OBS: Klassen deles i to hold af hensyn til elevernes indlæring og sikkerhed.

Book besøg
Sikkerhed

Det er vigtigt, at alle er iført flade, lukkede sko.
Der skal deltage minimum to voksne, der kender eleverne.

Spisning i forbindelse med besøg

Energitårnet

Der vil som regel være mulighed for at spise formiddagsmad/frokost før eller efter et besøg i Energitårnet. Hvis I har brug for det, skal det noteres, når I booker besøget.

Genbrugspladsen

Det er ikke muligt at spise ved besøg på genbrugspladsen.

Afbud eller andre ændringer

Afbud/ændringer kan laves direkte gennem linket i den bekræftelsesmail, I modtager, når I booker et besøg. Hvis I bliver forsinkede på dagen, må I gerne give besked til receptionen på 46347500.