Modtageregler for forbrændingsegnet affald

Når du afleverer forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk skal du kende og følge vores modtageregler. Både for at beskytte dig, andre og miljøet. Her er, hvad du skal vide:

Hvad må jeg aflevere?

På Roskilde Kraftvarmeværk må din virksomhed aflevere affald som er egnet til og tilladt forbrænding. Forbrændingsegnet affald er for eksempel:

  • Restaffald fra erhverv
  • Ikke-genanvendeligt byggeaffald, som anvises af kommunen
  • Andet ikke-genanvendeligt affald som ikke-genanvendeligt pap, papir og emballage, udefinerbart plast og laminater, ikke-brugbare møbler og inventar, som anvises af kommunen.

Hvordan gør jeg?

Før du kan aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk, skal du oprette en kundekonto og læse vores modtageregler.

Hent modtageregler for forbrændingsegnet affald

Relateret indhold

Forbrændingsegnet affald

Hvad må jeg aflevere til forbrænding? Og hvordan gør jeg?

Adresse og åbningstider

Se hvornår du kan aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk.

Kundekonto

Opret en kundekonto her – den gælder både til Roskilde Kraftvarmeværk og til Audebo Miljøcenter.

Takster

Hvad koster det at aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk? Se taksterne her.