Sådan afleverer du forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk

På Roskilde Kraftvarmeværk kan din virksomhed aflevere store mængder forbrændingsegnet affald. Vi energiudnytter affaldet og omdanner det til el og fjernvarme.

Hvad må jeg aflevere?

På Roskilde Kraftvarmeværk må din virksomhed aflevere affald som er egnet til og tilladt forbrænding. Forbrændingsegnet affald er for eksempel:

  • Restaffald fra erhverv
  • Ikke-genanvendeligt byggeaffald, som anvises af kommunen
  • Andet ikke-genanvendeligt affald som ikke-genanvendeligt pap, papir og emballage, udefinerbart plast og laminater, ikke-brugbare møbler og inventar, som anvises af kommunen.

Hvordan gør jeg?

Før du kan aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk, skal du oprette en kundekonto og læse vores modtageregler.

Opret kundekonto

Før du kan aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk, skal du oprette en kundekonto. Kontoen gælder både til Roskilde Kraftvarmeværk og til Audebo Miljøcenter.

Opret kundekonto

Følg modtagereglerne

Når du afleverer forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk skal du kende og følge vores modtageregler. Både for at beskytte dig, andre og miljøet.

Læs modtagereglerne her

Hvad sker der med min virksomheds affald?

Når du afleverer din virksomheds forbrændingsegnede affald på Roskilde Kraftvarmeværk, omdanner vi det til el og fjernvarme.

Sidste år omdannede Roskilde Kraftvarmeværk 334.000 ton restaffald til el og fjernvarme. Det svarer til 77.000 husstandes elforbrug og 53.000 husstandes varmeforbrug.

Relevant indhold

Adresse og åbningstider

Se hvornår du kan aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk.

Kundekonto

Opret en kundekonto her – den gælder både til Roskilde Kraftvarmeværk og til Audebo Miljøcenter.

Modtageregler

Læs modtagereglerne inden du afleverer forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk.

Takster

Hvad koster det at aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk? Se taksterne her.