Retningslinjer for brug af Døgnåben

Foruden de almindelige retningslinjer på genbrugspladsen er det også vigtigt, at du læser og følger de særlige retningslinjer der gælder, når du bruger genbrugspladsen uden for åbningstiden. Både for din egen og andres sikkerheds skyld.

Læs og følg vores retningslinjer

Når du tilmelder dig Døgnåben, accepterer du samtidig, at du skal læse og følge vores retningslinjer for, hvad du må, når du benytter genbrugspladsen uden for almindelig åbningstid.

Vi forventer også, at du selvfølgelig følger de almindelige retningslinjer på genbrugspladsen.

Sorter og aflever din virksomheds affald rigtigt

Du skal selv sortere og aflevere dit affald efter de anvisninger, vi giver i vores sorteringsvejledning og på genbrugspladsen.

Da genbrugspladsen er ubemandet uden for almindelig åbningstid, har vi ikke mulighed for at vejlede dig om sortering, når du kommer efter almindelig lukketid.

Du kan til gengæld slå affaldet op på forhånd i vores sorteringsvejledning.

Du kan ikke aflevere farligt affald

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du ikke aflevere kemikalier, olie og andet farligt affald uden for den almindelige åbningstid.

Pladserne er videoovervågede

Af sikkerhedsmæssige hensyn og for at registrere erhvervskøretøjer er pladserne videoovervågede.

Optagelserne bliver kun set, hvis hærværk, kontrol af erhvervsbetaling eller fejlsortering gør det nødvendigt.

Pressecontainerne er lukkede, med…

… vi har sørget for, at der er andre containere, du kan benytte i stedet.

Du må ikke tage ting fra containerne

Du må ikke tage ting med hjem, der allerede er blevet afleveret på genbrugspladsen.

Du må ikke tage ting op fra containerne

Du må ikke fjerne ting fra containere eller tage ting med hjem, der allerede er blevet afleveret på genbrugspladsen.

Brug pladsens nødtelefon

Opstår der uheld, strømafbrydelse eller lignende mens du er på vores døgnåbne genbrugsplads, kan du ringe til os fra pladsens nødtelefon.

Hvad koster det?

Vi fakturerer din virksomhed hver måned for det antal gange, din virksomheds biler har benyttet én af vores genbrugspladser.

Se vores takster