Kundekonto

Før du kan aflevere forbrændingsegnet affald på Roskilde Kraftvarmeværk, skal du oprette en kundekonto. Kontoen gælder både til Roskilde Kraftvarmeværk og til Audebo Miljøcenter.

For nye kunder

Førstegangkunder kan som maksimum opnå et kreditbeløb på 25.000 kr. Betalingsfristen er netto kontant otte dage. Alternativt kan en førstegangskunde oprettes efter de almindelige regler, hvor der gives kredit (netto 20 dage) mod krav om forlods at stille garanti.

Alle nye kunder kreditvurderes via RKI, og har RKI anmærkninger, er det ikke muligt at få en konto hos ARGO.

Betingelser

Betalingsbetingelser ved kreditgivning er netto 20 dage. Vi sender en faktura to gange om måneden. Ved for sen betaling opkræver vi et rykkergebyr på 100 kroner og tilskriver en rente på 0,75 procent pr. måned.

Betaler du ikke det forfaldne beløb, anmodes du om at stille garanti for det til enhver tid forfaldne beløb for fortsat at kunne have konto hos ARGO, i modsat fald vil kontoen blive lukket.

Vi overvåger vores eksisterende kunder i RKI. Har din virksomhed RKI-anmærkninger, er det ikke muligt at stifte gæld hos os.

Opret kundekonto