Affaldsdeklaration for deponeringsegnet affald til Audebo Miljøcenter

Før du kan aflevere deponeringsegnet affald på Audebo Miljøcenter, skal du udfylde en affaldsdeklaration med oplysninger om affaldet og affaldsproducenten.

Hvordan gør jeg?

Inden du kan udfylde affaldsdeklarationen skal du bruge følgende oplysninger:

  • Hvem er affaldsproducenten? Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med sit arbejde har frembragt affaldet. Affaldsproducenten er ikke vognmanden
  • Der skal bruges en anvisning fra hjemkommunen, som angiver affaldsmodtager samt hvilken EAK-kode, der skal benyttes ved deklarering af affaldet til deponi
  • Inden du udfylder blanketten, skal du kende affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog) og oplyse dit p-nummer (jf. CVR-registeret)
  • Du skal være oprettet som bruger af affaldsdeklarationssystemet inden du kan udfylde din deklaration
  • Du skal være opmærksom på, om Audebo Miljøcenter må modtage de affaldstyper du gerne vil aflevere. Det kan du se i Audebo Miljøcenters positivliste
  • Vi modtager ikke affald, der ikke er deklareret forud for levering
  • Vi modtager ikke affald, der er deklareret med forkerte oplysninger
Udfyld affaldsdeklaration

Relateret indhold

Deponeringsegnet affald

Hvad må jeg aflevere til deponering? Og hvordan gør jeg?

Adresse og åbningstider

Se adresse og åbningstider på Audebo Miljøcenter.

Kundekonto

Opret en kundekonto her – den gælder både til Audebo Miljøcenter og til Roskilde Kraftvarmeværk.

Modtageregler

Se modtagereglerne for deponeringsegnet affald.

Takster

Hvad koster det at aflevere affald på Audebo Miljøcenter? Se taksterne her.