Modtageregler for deponeringsegnet affald

Når du afleverer deponeringsegnet affald på Audebo Miljøcenter skal du kende og følge vores modtageregler. Både for at beskytte dig, andre og miljøet. Her er, hvad du skal vide:

Hvad må jeg aflevere?

Før du må aflevere deponeringsegnet affald på Audebo Miljøcenter, skal du kende og følge vores modtageregler. Affaldstypen du vil aflevere skal være optaget på vores såkaldte positivliste og overholde Audebo Miljøcenters grænseværdier.

Hent positivlisten

Relateret indhold

Deponeringsegnet affald

Hvad må jeg aflevere til deponering? Og hvordan gør jeg?

Adresse og åbningstider

Se adresse og åbningstider på Audebo Miljøcenter.

Affaldsdeklaration

Husk at udfyld en affaldsdeklaration inden du afleverer affald til Audebo Miljøcenter.

Kundekonto

Opret en kundekonto her – den gælder både til Audebo Miljøcenter og til Roskilde Kraftvarmeværk.

Takster

Hvad koster det at aflevere affald på Audebo Miljøcenter? Se taksterne her.