Takster for deponeringsegnet affald til Audebo Miljøcenter

Din virksomhed har ansvar for at sortere og aflevere virksomhedens affald korrekt. Her kan du se priserne for at aflevere deponeringsegnet affald på Audebo Miljøcenter i 2024.

Ved indvejning er mindsteprisen 219,00 ekskl. moms.
Varenummer Varenavn Takst Afgift Total ekskl. moms pr. ton Moms pr. ton Total inkl. moms pr. ton
2Madaffald (KOD)447,00 kr.0,00 kr.447,00 kr.111,75 kr.558,75 kr.
3Småt forbrændingsegnet affald520,00 kr.0,00 kr.520,00 kr.130,00 kr.650,00 kr.
4Stort forbrændingsegnet affald / behandling760,00 kr.0,00 kr.760,00 kr.190,00 kr.950,00 kr.
21Ikke forbrændingsegnet affald756,00 kr.475,00 kr.1231,00 kr.307,75 kr.1538,75 kr.
22Affald til sortering1424,00 kr.475,00 kr.1899,00 kr.474,75 kr.2373,75 kr.
24Asbestholdigt affald1230,00 kr.475,00 kr.1705,00 kr.426,25 kr.2131,25 kr.
25Afvandet slam TS >20 %1230,00 kr.475,00 kr.1705,00 kr.426,25 kr.2131,25 kr.
26Sand og ristestof fra renseanlæg1230,00 kr.475,00 kr.1705,00 kr.426,25 kr.2131,25 kr.
31PCB-holdigt affald1123,00 kr.475,00 kr.1598,00 kr.399,50 kr.1997,50 kr.
51Have- og parkaffald142,00 kr.0,00 kr.142,00 kr.35,50 kr.177,50 kr.
52Rødder til neddeling142,00 kr.0,00 kr.142,00 kr.35,50 kr.177,50 kr.

Relevant indhold

Deponeringsegnet affald

Hvad må jeg aflevere til deponering? Og hvordan gør jeg?

Adresse og åbningstider

Se adresse og åbningstider på Audebo Miljøcenter.

Modtageregler

Se modtagereglerne for deponeringsegnet affald.

Affaldsdeklaration

Husk at udfyld en affaldsdeklaration inden du afleverer affald til Audebo Miljøcenter.

Kundekonto

Opret en kundekonto her – den gælder både til Audebo Miljøcenter og til Roskilde Kraftvarmeværk.