31.05.2024ARGO

ARGO vil fange CO2 senest i 2030

Når vi på ARGOs kraftvarmeværk omdanner dit restaffald til fjernvarme og el, udleder processen CO2. Den CO2 vil vi gerne fange, så den ikke stiger til vejrs og bidrager til den globale opvarmning. Det vil vi med et CO2-fangstanlæg senest i 2030.

Ved at indfange den CO2, som ARGOs kraftvarmeværk udleder, når vi omdanner restaffald til fjernvarme og elektricitet, vil ARGO senest i 2030 – og gerne tidligere – bidrage til at nå det politiske mål om at nedbringe Danmarks CO2-udledning med 70 procent.

Vores kraftvarmeværk har både den rette størrelse og restlevetid og er samtidig koblet til større fjernvarmenet. Det gør kraftvarmeværket velegnet til CO2-fangst. Derfor undersøger vi nu, sammen med en række samarbejdspartnere, hvordan vi fremover bedst kan fange CO2’en fra vores to ovnlinjer, fortæller Klaus W. Hansen, vicedirektør og chef for kraftvarmeværket i ARGO.

800 meter ned i undergrunden

Når vi på ARGOs kraftvarmeværk omdanner dit restaffald til fjernvarme og el, udleder processen CO2. Fangst og lagring af CO₂ handler om at fange den CO₂ kraftvarmeværket udleder, for så at rense og komprimere CO₂’en til væske, som kan transporteres til lagring. Lagringen sker ved at pumpe CO₂’en minimum 800 meter ned i undergrunden. Enten på land, kystnært eller til havs.

Vil du vide mere om CO2’en fra dit restaffald?

ARGO har sammen med en lang række offentlige og private aktører, der også arbejder med fangst og lagring af CO₂, skabt en vidensplatform om CO2-fangst og lagring. Her kan du se videoer, illustrationer og læse meget mere om, hvordan CO2 blandt andet fra dit eget restaffald i fremtiden kan fanges og lagres. Vidensplatformen bygger på forskning og data fra officielle kilder og er støttet af Novo Nordisk Fonden.