Nødberedskab

ARGO er overgået til nødberedskab som følge af Corona-virussen Nødberedskabet betyder at kritiske funktioner opretholdes og ikke kritiske funktioner nedtones. Læs nedenfor hvad det betyder for dig.

Genbrugspladser

ARGOs genbrugspladser åbner med adgangsregulering for både borgere og erhverv fra tirsdag den 31. marts indenfor normale åbningstider og -dage (dog ikke døgnåbent). Det betyder, at man vil kunne opleve kø, og at der vil være ventetid, når man kommer til genbrugspladsen.
ARGO vil allerede nu anbefale, at man kun kører på genbrugspladsen, hvis der er et uopsætteligt behov. Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning. Nærmere information følger om adgangsreguleringen i løbet af de næste dage. 

DERFOR ÅBNER GENBRUGSPLADSERNE IGEN
ARGO, har på baggrund at anbefaling fra Kommunernes Landsforening (KL), holdt genbrugspladserne lukket siden 13. marts for at hindre smittespredning med Coronavirus, dog med særadgang for erhverv.
Da nedlukningsperioden for den offentlige sektor er forlænget, og der kan opstå udfordringer med affald, der ophobes yderligere i samfundet, har KL ændret anbefalingen på grundlag af en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed således, at genbrugspladserne kan genåbnes dog med stram adgangsregulering, øget hygiejne og skiltning om afstand m.v.

 

Regeringens udmeldinger

Seneste melding fra regeringen er, at nedlukningen forlænges til den 13. april. ARGO følger nøje anbefalingerne fra henholdsvis regeringens og Kommunernes Landsforening (KL).

Kraftvarmeværk og deponi

Af kritisk virksomhed drifter ARGO fortsat:
– Kraftvarmeværket (og affaldsmodtagelsen på værket) i drift, så dagrenovationen kan blive behandlet.

– Deponi (og affaldsmodtagelsen) på Audebo Miljøcenter, samt modtagelsen af affald på Gadstrup genbrugsterminal i drift

 

Gensalg

ARGO ELSKER genbrug – men grundet situationen i forhold til Corona-visrussen, så er genbrugsbutikkerne i henholdsvis Roskilde og Torkilstrup lukket indtil videre frem til den 13. april.
Åbningen af Køge Genslag er desuden udskudt til situationen ser anderledes positiv ud.

Rundvisninger

Grundet situationens alvor, er alle skole- og foreningsrundvisninger aflyst på både kraftvarmeværket og på genbrugspladserne.
Her på ARGOs hjemmeside vil det blive annonceret, hvornår det igen er muligt, at komme på besøg.

Erhverv

På følgende genbrugspladser Kalundborg, Køge, Roskilde, Hårlev og Torkilstrup nødåbnes der mandag, onsdag og fredag klokken 9-11 for erhvervskunder.
Grundet forsamlingsforbuddet vil der kun blive lukket et begrænset antal ind på pladsen ad gangen, så ventetid kan opstå.