Sådan genanvendes hård plast og PVC

Plast oparbejdes til nyt plast! Tidligere udgjorde de forskellige plasttyper typisk 6-7 % af småt brændbart, men ved at sortere plastfolie for sig, kan det i stedet blive til nyt plast! Der findes tusindvis af forskellige typer plast, men heldigvis er der 5-6 plasttyper, som er dominerende i husholdningerne.

Hvordan genanvendes hård plast og PVC?

Fraktionen hård plast og PVC indeholder, som navnet siger, flere typer af plast, som skal adskilles inden de kan genanvendes. Det er en proces, som involverer en række, private virksomheder.

ARGO afsætter i øjeblikket de fyldte containere til den private virksomhed RGS, som ved manuel sortering og med sorteringsgrab laver en særskilt fraktion med hård PVC i form af eksempelvis plastmøbler, tagrender, klare tagplader og PVC-kloarkrør. Desuden frasorteres plasttyper, som ikke umiddelbart kan genanvendes, eksempelvis PEX-rør.

Tilbage er en blandingsfraktion, som erfaringsmæssigt består primært af plasttyperne PE og PP. Disse to genanvendelige fraktioner neddeles derefter til håndfladestørrelse og afsættes videre gennem en mellemhandler, der på deres anlæg foretager en mellemsortering, før det sendes videre til yderligere sortering og endelig oparbejdning i Tyskland.

Hvad er miljøgevinsten?

Miljømæssigt ligger CO2-besparelsen for et ton plast, lavet af genanvendt plast, på mellem 1800 og 3200 kg CO2 – svarende til CO2-indholdet i mellem 650 til 1200 L. diesel.

ARGO har på nuværende tidspunkt ikke et klart billede af sorteringseffektiviteten og dermed nettogenanvendelsen på denne fraktion, men arbejder sammen med de umiddelbare aftagere på at kortlægge nettogenanvendelsen.

Hvad med økonomien?

I øjeblikket (2018) kan materialeprisen ikke dække sorterings- og oparbejdningsomkostningerne, så derfor betales der, lige som ved aflevering til forbrænding, en behandlingspris.

Hvad må IKKE afleveres her?

  • Dunke MED FAREMÆRKE afleveres i olie- og kemikalieskuret
  • Elektrisk legetøj afleveres til “Små husholdningsapparater” (nr. 24)
  • Videobånd
  • Folier
  • Siliconetuber
  • Blød PVC (f.eks. badebassiner, trampolindug, luftmadresser, tykke presenninger) skal , efter henvendelse til personalet, afleveres i deponi (nr. 22).