ARGO overgår til nødberedskab grundet corona

CORONA VIRUS: ARGO overgår til nødberedskab på baggrund af regeringens udmelding om, at alle offentligt ansatte der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem.


Det betyder, at alle ikke kritiske funktioner bliver lukket ned, hvorimod alle kritiske  funktioner vil fortsætte som hidtil. Kommunernes Landsforening har udarbejdet en vurdering af, hvilke kommunale funktioner der er vitale/kritiske. Forsyning (vand, spildevand, affald, el, varme) er kritiske, mens genbrugspladser er angivet som ikke kritisk.

Af ikke kritisk virksomhed lukker ARGO: – Alle genbrugspladser, herunder døgnåben adgang. Det betyder blandt andet, at det affald, som du som privatperson tidligere afleverede på genbrugspladsen, skal opbevares derhjemme indtil konditionerne er anderledes positive. Der nødåbnes fire genbrugspladser Kalundborg, Køge, Roskilde og Torkilstrup for erhverv mandag, onsdag og fredag kl. 9-11.

– Alle genbrugsbutikker.

– Alle rundvisninger på genbrugspladserne og Energitårnet.

Af kritisk virksomhed vil ARGO fortsat: – Drifte kraftvarmeværket og affaldsmodtagelsen på i Roskilde som vanligt. Det er blandt andet fordi, at dagrenovationen skal kunne behandles, erhverv skal kunne komme af med deres affald, og så har samfundet generelt brug for el og varme.
– Drifte deponiet og affaldsmodtagelsen på Audebo Miljøcenter, samt modtagelsen af affald på Gadstrup genbrugsterminal.

– ARGO besvarer alle telefonhenvendelser.

Foranstaltninger indtil videre Disse forholdsregler gælder indtil videre til mandag 30. marts 2020 – ændringer til overstående kan dog ske i takt med myndighedernes udmeldinger.  Ændringer vil blive meldt ud på ARGOs hjemmeside, ARGOs Facebook – og LinkedIn profil