Gode ARGO-menter efterlyses

Sjællandske Medier: Roskildes og Lejres socialdemokratiske borgmestre Tomas Breddam og Carsten Rasmussen slås sammen med partifæller og Venstre-borgmestre fra nabokommunerne for at redde ARGO's moderne og miljøvenlige affaldsforbrænding,

Efter et politisk forlig i Folketinget om at begrænse affaldsforbrænding og fremme sortering samt genbrug har Kommunernes Landsforening højst overraskende leveret et oplæg, hvorefter ARGO skal lukke sit nye anlæg i Roskilde, selv om det er et af de mindst forurenende og forholdsvis nyt, og der stadig er en gæld på over en milliard i det.

Læs hele artiklen her