Kommentar: 25.000 KAN HOLDE PÅ VARMEN

Sjællandske Medier: EN NEGATIV NYHED ramte lige før jul Roskilde, og specielt den store del af kommunens indbyggere, som får opvarmet deres bolig med fjernvarme. Det samme gælder en række af vore nabokommuner imod vest syd og øst, der i mindre omfang er koblet til det samme system.

Kort fortalt, så foreslår et udvalg under Kommunernes Landsforening til Folketinget, at ARGO’s store, moderne og effektive forbrændingsanlæg i ‘Energitårnet’ på Håndværkervej skal lukkes, fordi der ikke længere er så meget affald som før at brænde af her i landet. Hvis dette forslag gennemføres vil det sandsynligvis give dyrere fjernvarme i fremtiden – og desuden kommer der en kæmperegning, fordi anlægget er så nyt, at det endnu langt fra er betalt.

Læs hele artiklen her